Manuscripts Catalogue
<<<

Result(s): 28
1 2 3

You can display a brief or a full description of the selected records found
Show the selected records Show the records found

Barb.gr.41
1) sec. XVII
2) 1r-103v: Manasses, Constantinus, m. 1187 Κωνσταντινου τοῦ κῦρ Μανασσῆ Σύνοψις χρονικὴ διὰ στίχων ἀπὸ κτίσεως κόσμου τὴν ἀρχὴν ποιουμένη, καὶ διήκουσα μεχρι (sic!) τῆς βασιλείας τοῦ Βοτανειάτου κῦρ Νικηφόρου βασιλέως.
3) 104r-108r: Psellus, Michael, 1018-1078 Του σοφωτάτου Ψελλου αινιγματα πρὸς τὸν βασιλέα τὸν κῦρον Μιχαηλ τὸν Δοῦκαν.
4) 108v-110v: Andreas Cretensis, s., arciv. di Gortyna, c. 660-c. 720 Ἀνδρέου τοῦ ἀγιωτάτου ἐπισκόπου Κρήτης, ἴαμβοι πρὸς τὸν ὁσιώτατον Ἀγάθωνα ἀρχιδιάκονον καὶ χαρτοφύλακα τῆς ἀγιωτάτης τοῦ θεοῦ μεγάλης ἐκκλεσίας τῆς ἐν Κονσταντινουπόλει. Περὶ τῆς ἀγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἔκτης (sic!) συνόδου.
5) 110v-112v: Michael, ieromonaco Μιχαὴλ ἱερομονάχου περὶ ἀνθρώπου.
6) 118r-123r: Bryennios, Iōsēph, monaco, sec. XV Κυροῦ Ἰωσὴφ τοῦ Βριεννίου διδασκαλου, καὶ φιλοσόφου, καὶ νέου θεολόγου. εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ κυριου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγος.
7) 123r-126r: Dorotheus, s., abbas, sec. VI Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δωροθέου περὶ κατακρίσεως· λογος.
8) 126r-127v: Bryennios, Iōsēph, monaco, sec. XV Τοῦ σοφωτάτου Ἰωσὴφ τοῦ Βριεννίου εἰς τὴν λαμπρὰν κυριακὴν λόγος.
9) 128r-145r: Nicephorus Blemmyda, 1197-1272 Nicephori Blemmydae oratio qualem oporteat esse regem.
10) 145r-146v: Nilus, s., m. 430 Nili Sinaitae epistulae duae.


You can display a brief or a full description of the selected records found
Show the selected records Show the records found


1 2 3