Manuscripts Catalogue
<<<

ID: 259613
General information
Shelfmark Borg.ar.230

Description
Locus 1r
General note صار بن عوادى الزمان في نصيب العبد المسكين الحقير الخاطي باسمقسيس شمعان بن رفائيل بن سمعان خادم كنيسة الست السيدة مرتمرير بحاره زويله المعمالان مدينة اورشليم القدس الشريف بكنيسة الست السيدة مرتمريم العذراء كنيسة الها بصهيون الرب... اورشليم بجماعة الاقبلط كتب هذا الكتاب المقدس

Hypertextual links
Shelfmark Borg.ar.230